tisdag, januari 16, 2007

Förutsägelser inför 2007

Det kanske är lite magstarkt att plita ned en spådom inför det här året, men här kommer ännu en profetia:

  1. Teknikfokuserade mjukvaruleverantörer kommer att närma sig de affärsorienterade genom att döpa eller branda om sina produkter från att vara en ESB till ett BPMS. De kommer att bygga in bättre support för processmodellering och inte bara erbjuda BPEL utan även andra standarder som BPMN. Budskapet kommer inte enbart att bygga på integrationen mellan funktions- och informationssilos (det gamla EAI-budskapet) utan även om processer.
  2. Affärsfokuserade mjukvaruleverantörer kommer att närma sig de teknikfokuserad. De inser att deras idag properitära system inte får riktig slagkraft om de inte supporterar Web Services och BPEL.
  3. BPEL kommer att få ännu större genomslag när många av dagens leverantörer av BPMS implementerar BPEL som processpråk.
  4. Detta är året då bl a Cornerstone kommer att erbjuda kurser i WS-BPEL.
  5. Det är detta år vi inser att runtime governance av web services inte kommer att vara värt att implementera till den nivå som SOA-drevet vill göra gällande. Det är inte på service-nivån som man skapar lösa kopplingar mellan applikationer/tjänster.

lördag, januari 06, 2007

Året som gick

Förra året skrev jag ned några punkter som jag trodde skulle resultera i allmänna insikter om SOA. Så här i efterhand går det att konstatera att jag inte alls hade rätt, utan fick istället själv en viktig insikt om SOA - nämligen att SOA aldrig kommer bli något annat än EAI med Web Services.

Diskussionen om SOA kommer aldrig att komma upp då man pratar om tjänster i ett verksamhetensperspektiv, utan enbart i exponeringssammanhang. Exponering av system/applikationer som ska integreras. Det kommer att innebära att en SOA-diskussion inte kommer att tränga in i diskussionen om tjänstenätverket som är fundamentet för en Full SOA Application.


Så istället är det mer intressant att följa det BPM community som mer och mer närmar sig de insikter jag skrev om SOA under 2006.