tisdag, augusti 21, 2007

SOA klarnar

Företaget Wellesley har gjort en undersökning om hur införande av en SOA har resulterat i en ROI eller inte. David O'Connell, en analytiker på Wellesley, säger att enbart 37% av de utfrågade anser att de fått tillbaka på investeringen.

En av anledningarna är att utvecklarna inte anser att använda redan skriven kod inte är en tillräcklig utmaning.

"Developers think it is cool to come up with a new piece of code," according to O'Connell. "When you're developing in an SOA environment you need ... to customize something that someone else developed. That is not instantly appealing to developers."

Det visade sig dock att 28% ansåg att de blev mer produktiva när de byggde applikationer ovan på en SOA. Enligt rapporten så återanvänder man 37% av tjänsterna i en SOA.

O'Connell föreslår därför att företagen ska skaffa ett service repository vilket skulle öka återanvändningen.

Studien visar även att den största anledningen till att införa SOA är BPM, Portaler, MDM och B2B.

tisdag, augusti 07, 2007