onsdag, augusti 31, 2005

SOA: Var går gränsen?

När SOA ska definieras hamnar man ofta i en diskussion som handlar om ytterligheter. Vart tycker du att SOA hamnar mellan de här två ytterligheterna?
  1. En komplex enhet som innehåller all funktionalitet och data.
  2. All funktionalitet och data representeras i oändligt många små okomplexa tjänster.

Jag vågar nästan säga att alla nog anser att det borde ligga någonstans i mitten. Men vad är det som bestämmer hur många tjänster som ska byggas i en SOA och vad ska tjänsterna göra?

Processer! Det är processerna som bestämmer. Finns det processer som kräver funktion och data, så ska det finnas som en tjänst. Finns det processer som kräver andra processer så ska de finnas som tjänst. Finns det flera processer som kräver samma funktion och data så ska det finnas tjänster. Det är processerna som avgör hur många och vilka tjänster som krävs.

Service Oriented Architecture skapas med Process-driven design (top-down el. outside-in).

Inga kommentarer: