fredag, februari 29, 2008

Agilt - ägarens mardröm

Ponera att du bestämt dig för att byta bostad. Du har valt att flytta till ett hus, som du ska placera på en tomt som du köpt. Du har en bild framför dig av hur ditt hus ska se ut, hur många sovrum du skulle vilja ha, färg i köket, veranda att ställa grillen på, osv. Hur går du till väga för att realisera din dröm?

Du tar in en snickare så klart. Eller varför inte 10 stycken, eftersom du vill få upp huset innan sommaren så du kan börja grilla på verandan. Snickarna är redo, dom har nämligen alla en liten verktygslåda med sig fylld med hammare, skruvmejslar och annat bra-att-ha.

En självutnämnd snickare utan tålamod säger.

- "Vad önskas?"

Du förklarar.

- "Jag vill ha ett hus, med två sovrum och vitt kök och en veranda som jag kan grilla på."

Snickaren fyller i.

- "Bra, men vi behöver börja med en grund för annars har huset inget att stå på. Hur vill du ha grunden?"

Du säger.

- "Ähh, vet inte. Men bygg en bra som passar alla möjliga hus så är vi på säkra sidan."

Snickaren nickar.

- "Ok, då sätter vi igång. Kommer du på något på vägen så håll det för dig själv så tar vi det när grunden är färdig. Skulle det innebära att vi behöver ändra grunden så gör vi det så gärna när vi är klara."

Snickarna sätter igång. De upptäcker att de behöver verktyg utöver det dom har i verktygslådan. Dom upptäcker även att ingen hade lagt en grund tidigare, eftersom alla var snickare. Men hur svårt kan det vara ...

Under tiden som snickarna kliar sig i huvudet och lägger grunden till alla varianter av tilltänkta hus så börjar du se en tydligare bild av vad du önskar för hus.

När dom är klara med grunden säger du att.

- "Jag vill nog ha en källare i halva huset eftersom det visade sig att vi inte kan bygga på höjden och tomten är för liten för enbart ett plan."

Snickaren.

- "Inga problem. Vi tar bort grunden, gräver ut för källaren och lägger om grunden."

Snickarna sätter igång och slår på grunden med sina hammare men upptäcker att det inte går så de skaffar fram maskiner. Mer maskiner för att gräva ut för källaren och mer gjutning för den nya grunden. När dom är klara upptäcker dom att vatten börjar rinna in eftersom dom grävt mitt i en naturlig ådra i marken. Dom blir tvungna att gräva en ny dränering för grunden, under huset, eftersom det trängde in underifrån.

Snickarna blir med tiden skickliga på det mesta eftersom det visade sig att bygga hus inte bara handlade om att slå in spikar i en vägg. Dom har lärt sig köra maskiner, dra el och vatten, lägga en grund, med mera.

Du har tillslut fått ett hus precis som du ville ha det. Helt unikt, något som ingen annan har ... eller? Du känner dig lite frustrerad för det kostade aningen mer än du kalkylerade med efter att du fått offerter från entreprenörerna i början. Men samtidigt tar du på dig skulden själv eftersom snickarna gjorde vad dom kunde. Dom kan man ju inte ställa till svars för dom gjorde ju det jag sa.

Ja, det är så här mjukvara utvecklas idag med agila metoder. Det finns idag husägare som tagit sig igenom denna upplevelse, vilket troligen resulterat i både skilsmässor och alkoholproblem. Det här sättet att arbeta på när det gäller mjukvaruutveckling är den starkaste trenden just nu. Det pekar helt i fel riktning och mot allt sunt förnuft.

lördag, februari 23, 2008

Optimering av processer

När man kommer in på fördelarna med BPM hamnar man ofta i en diskussion kring effektivisering av processer. Det finns tre huvudtyper av förbättringar man kan göra.
 1. Att optimera flödet i processen, ex:
  • Parallellisera aktiviteter, istället för sekventiella steg
  • Skapa asynkrona anrop från processen, istället för att vänta på resultat så man kan gå vidare och hantera svaret när det kommer
  • Regelbaserade flöden som anpassar sig efter förutsättningarna
 2. Att optimera enskilda processteg, ex:
  • Utbilda aktören, m m för att ge aktören bästa förutsättningarna att utföra uppgiften
  • Optimera systemstödet, dvs att ge aktören bättre systemstöd i uppgiften
   • Rollbaserade gränssnitt
   • Mer produktiva gränssnitt (ex Office)
   • Samlade informationsbilder
   • Samlade transaktioner (genom system-integration)
  • Automatisera delvis, dvs att ge aktören ett systemstöd i uppgiften
  • Automatisera helt och hållet, dvs att låta ett system utföra uppgiften istället för en människa
  • Automatisera och implementera som sub-process; skapar integrerad mätbarhet
  • Använda en annan tjänst som helt enkelt påstår sig vara snabbare än den aktuella
 3. Att optimera tilldelningen av arbetet (oavsett om det är automatiserat eller ej), ex:
  • Fördelning av arbete med hänsyn till belastning hos resurserna
  • Fördelning av arbete med hänsyn till kunskap och andra förutsättningar hos resurserna
  • Policy-styrd tilldelning, baserat på Service Level Agreements
Nu ska jag läsa min nyinköpta bok om Six Sigma för att dyka ner i en beprövad metod för processoptimering.

torsdag, februari 21, 2008

BPM i topp bland CIOer

BI, ERP och CRM hör till de stora investeringarna om en CIO får bestämma, enligt IDG. Intressant är att när det kommer till BPM så sammanfattar man det med att - "BPM är fortfarande i topp bland de tekniska prioriteringarna.". Vidare menar man att "30 procent av de tillfrågade svarade att de skulle vilja ha ännu mer tid att utveckla sådana system."

BPM skiljer sig från BI, ERP, CRM, EAI och nämnda initiativ på den punkten att IT inte behöver kopplas in för att dra fördel av BPM. BPM är inte en "teknisk prioritering", utan en affärsdriven.

Dessutom krävs en stor mognadsgrad för att implementera BPM-lösningar med automatiserade processteg, vilket de flesta processimplementationer sällan eller adrig behöver komma i kontakt med för att få ut värdet av investeringen.

Därför skulle man kunna säga att BPM är en "killer-application" för SaaS ur det perspektiv att man kan isolera den tjänsten från interna verktyg och system. Kommunikation mellan ett system för BPM och verksamhetens aktörer hanteras oftast genom en Task Inbox eller Mail. Sällan eller aldrig, som sagt, kommer ett intregrationsscenario att krävas för de som vill starta med BPM oavsett generell IT-mognad.

BPM for Dummies

Har du kommit i kontakt med BPM, CPI eller BAM och behöver en snabb överblick av ämnet så ska du läsa den här boken.


fredag, februari 08, 2008

10 tips för processmodellering i BPMN

Bruce Silver ger grundläggande tips på hur man modellerar affärsprocesser i BPMN.

Business Process Management Maturity Model

Jag tror den här bilden från Gartner, som illustrerar en mognadsgrad inom Business Process Management, presenterades dels under den pågående konferensen men även den i höstas. Bilden visar hur man med kontrollen över sitt företagets processer leder till olika mognadsgrad.
 1. Monitorer enskilda aktiviteter
 2. Modellera och analysera processerna
 3. Identifiera ägare av processer
 4. Etablera kontroll över processerna
 5. Skapa en direkt förhållande mellan modellerna över processer och regler till exekveringen av dem
 6. Jämför möjliga alternativa processer i realtid i optimeringssyfte
 7. Inför kontroll över kostnader baserat på aktiviteter istället för enheter i organisationen
 8. Sammanför processerna med marknadsstrategier
 9. Fördela processautomatisering och kontroll ut i organisationen, bland partners och kunder
 10. Koppla samman mätning av förmåga och kapacitet i processen tillbaka till exekveringen av processen
 11. Förädla tjänster och processer baserat på den lättrörlighet man åstadkommit

söndag, februari 03, 2008

Modeller som vapen

Det finns tre typer av människor. Vilken är du?

1) Den visionära människan
2) Den vanliga människan
3) Den cyniska människan

Den visionära människan är den som utnyttjar den vanliga människan, men som inte kan rå på den cyniska människan. Den vanliga människan är den som behöver något att tro på, medan den visionära människan, som känner till den vanliga människans svaghet, drar fördelar av det. Den cyniska människan står bredvid och ser på hur den vanliga människan faller offer för den visionära människans metoder, som egentligen bara går ut på att projicera det sunda förnuftet på en modell.

Modellen används som lösningen på diverse problem som den vanliga människan behöver hantera. Modellen passar in i den vanliga människans vardag och känns därför självklar för den vanliga människan. Den visionära människan blir en guru då han så skickligt kan skriva ned sin modell med ett par axiom som den vanliga människan kan repetera som lagar. Den vanliga människan vill inte se självklarheterna i modellen utan faller för dess charm och dyrkar den visionära människans predikan.

Den visionära och den cyniska människan kan följa hur den vanliga människan tar till sig modellen med hull och hår och applicerar den på även andra människors vardag. Olika vanliga människor med olika bakgrund var inte modellen skapt för. Den vanliga människan ser inte skillnaderna och att modellen inte passar in, samtidigt som den visionära människan backar tillbaka. Den visionära människan har i det här läget tappat kontrollen om situationen och befinner sig i andra tankar. Det är för sent och den vanliga människan kan inte längre styras. Den vanliga människan kan nu inte stoppas utan hamrar in sin modell i olika miljöer oavsett om den passar in eller ej.

Den cyniska människan förfäras över den gräshoppssvärm som drar fram men driver ändå utan framgång sin upplysning om skillnaderna som om den vanliga människan skulle bry sig. Drevet är igång och massan rör sig av sig självt.

Arkitektens roll på riktigt

Den här podcasten spelades in i Dec -07 men släpptes genom SOA Consortium alldeles nyligen. Panelen består av tre Enterprise Architects som ger sin syn på sin egen roll, deras respektive företags SOA och BPM strategi. Mycket utlämnande av hur arkitekter arbetar med dom stora frågorna.

User Panel:
EA practitioners will look at the links, synergies and differences between SOA and enterprise architecture. How does SOA fit into the EA picture? How can it help make EA more valuable? Does SOA need to be part of a broader EA? Hear from the panelists -- their firsthand experience and lessons learned.

Moderators:
Richard Soley, Executive Director, SOA Consortium; Chairman and CEO Object Management Group
Nicholas Gall, VP Distinguished Analyst, Gartner

Panelists:
Todd Biske, Senior Enterprise Architect, Monsanto
Bill Conroy, Head of Enteprise Architecture Division, Bank of America
Sam Vetto, Enterprise Architect, The Hartford