torsdag, februari 21, 2008

BPM i topp bland CIOer

BI, ERP och CRM hör till de stora investeringarna om en CIO får bestämma, enligt IDG. Intressant är att när det kommer till BPM så sammanfattar man det med att - "BPM är fortfarande i topp bland de tekniska prioriteringarna.". Vidare menar man att "30 procent av de tillfrågade svarade att de skulle vilja ha ännu mer tid att utveckla sådana system."

BPM skiljer sig från BI, ERP, CRM, EAI och nämnda initiativ på den punkten att IT inte behöver kopplas in för att dra fördel av BPM. BPM är inte en "teknisk prioritering", utan en affärsdriven.

Dessutom krävs en stor mognadsgrad för att implementera BPM-lösningar med automatiserade processteg, vilket de flesta processimplementationer sällan eller adrig behöver komma i kontakt med för att få ut värdet av investeringen.

Därför skulle man kunna säga att BPM är en "killer-application" för SaaS ur det perspektiv att man kan isolera den tjänsten från interna verktyg och system. Kommunikation mellan ett system för BPM och verksamhetens aktörer hanteras oftast genom en Task Inbox eller Mail. Sällan eller aldrig, som sagt, kommer ett intregrationsscenario att krävas för de som vill starta med BPM oavsett generell IT-mognad.

Inga kommentarer: