torsdag, februari 21, 2008

BPM for Dummies

Har du kommit i kontakt med BPM, CPI eller BAM och behöver en snabb överblick av ämnet så ska du läsa den här boken.


Inga kommentarer: