lördag, februari 23, 2008

Optimering av processer

När man kommer in på fördelarna med BPM hamnar man ofta i en diskussion kring effektivisering av processer. Det finns tre huvudtyper av förbättringar man kan göra.
 1. Att optimera flödet i processen, ex:
  • Parallellisera aktiviteter, istället för sekventiella steg
  • Skapa asynkrona anrop från processen, istället för att vänta på resultat så man kan gå vidare och hantera svaret när det kommer
  • Regelbaserade flöden som anpassar sig efter förutsättningarna
 2. Att optimera enskilda processteg, ex:
  • Utbilda aktören, m m för att ge aktören bästa förutsättningarna att utföra uppgiften
  • Optimera systemstödet, dvs att ge aktören bättre systemstöd i uppgiften
   • Rollbaserade gränssnitt
   • Mer produktiva gränssnitt (ex Office)
   • Samlade informationsbilder
   • Samlade transaktioner (genom system-integration)
  • Automatisera delvis, dvs att ge aktören ett systemstöd i uppgiften
  • Automatisera helt och hållet, dvs att låta ett system utföra uppgiften istället för en människa
  • Automatisera och implementera som sub-process; skapar integrerad mätbarhet
  • Använda en annan tjänst som helt enkelt påstår sig vara snabbare än den aktuella
 3. Att optimera tilldelningen av arbetet (oavsett om det är automatiserat eller ej), ex:
  • Fördelning av arbete med hänsyn till belastning hos resurserna
  • Fördelning av arbete med hänsyn till kunskap och andra förutsättningar hos resurserna
  • Policy-styrd tilldelning, baserat på Service Level Agreements
Nu ska jag läsa min nyinköpta bok om Six Sigma för att dyka ner i en beprövad metod för processoptimering.

Inga kommentarer: