söndag, februari 03, 2008

Modeller som vapen

Det finns tre typer av människor. Vilken är du?

1) Den visionära människan
2) Den vanliga människan
3) Den cyniska människan

Den visionära människan är den som utnyttjar den vanliga människan, men som inte kan rå på den cyniska människan. Den vanliga människan är den som behöver något att tro på, medan den visionära människan, som känner till den vanliga människans svaghet, drar fördelar av det. Den cyniska människan står bredvid och ser på hur den vanliga människan faller offer för den visionära människans metoder, som egentligen bara går ut på att projicera det sunda förnuftet på en modell.

Modellen används som lösningen på diverse problem som den vanliga människan behöver hantera. Modellen passar in i den vanliga människans vardag och känns därför självklar för den vanliga människan. Den visionära människan blir en guru då han så skickligt kan skriva ned sin modell med ett par axiom som den vanliga människan kan repetera som lagar. Den vanliga människan vill inte se självklarheterna i modellen utan faller för dess charm och dyrkar den visionära människans predikan.

Den visionära och den cyniska människan kan följa hur den vanliga människan tar till sig modellen med hull och hår och applicerar den på även andra människors vardag. Olika vanliga människor med olika bakgrund var inte modellen skapt för. Den vanliga människan ser inte skillnaderna och att modellen inte passar in, samtidigt som den visionära människan backar tillbaka. Den visionära människan har i det här läget tappat kontrollen om situationen och befinner sig i andra tankar. Det är för sent och den vanliga människan kan inte längre styras. Den vanliga människan kan nu inte stoppas utan hamrar in sin modell i olika miljöer oavsett om den passar in eller ej.

Den cyniska människan förfäras över den gräshoppssvärm som drar fram men driver ändå utan framgång sin upplysning om skillnaderna som om den vanliga människan skulle bry sig. Drevet är igång och massan rör sig av sig självt.

Inga kommentarer: