fredag, februari 10, 2006

Processdriven utveckling II - Lösningen

Applikationer består bland annat av information, dess tillstånd, händelser och affärsregler. Men det finns en komponent som saknas här, nämligen definitionen av den ordning som händelserna inträffar (processen).

Processer är till för att styra och kontrollera händelseförloppet för tillståndförändringar i informationen. När man sitter ned och ska modellera informationen och dess tillstånd så utgår man alltid från hur flödet för information ser ut. Från flödet definieras sedan status som informationen kan anta. Därefter förkastar man processbeskrivningen och den blir sällan mer en ett Visio-dokument.

Att utveckla processorienterat handlar om att fortsätta med processbeskrivningen och aldrig jobba med tillstånden som statuskolumner, utan bara som positioner i ett flöde. Processorienterad utveckling handlar om att använda sig av händelser, tillstånd och affärsregler som första klassens medlemmar.

Varför har man då inte jobbat processorienterat? Bland annat beror det på just det att det kräver en förståelse för verksamheten för att inte låsa in sig i processer som inte kan följas. Det beror även på att det inte funnits de rätta verktygen, eller att det inte fått så mycket uppmärksamhet eller att verktygen varit undermåliga.

Inga kommentarer: