fredag, juli 07, 2006

Ajax - Del I

Efter lite latjo med Ajax (Atlas för ASP.NET) den senaste tiden så börjar man se igenom hypen och sortera bort det som mest är förhoppningar för att istället se till möjligheterna.

Rent tekniskt så ger Ajax din browser möjligheten att asynkront anropa web services via javascript. Det förhöjer först och främst användarens upplevelse av web applikationen eftersom klienten inte behöver att ladda om sidan eller ramen, vilket gör det grafiska gränssnittet mer responsivt och lättarbetat.

Men kommer Ajax med något nytt?

Dels kan man dra ganska stora växlar på att det öppnar upp vägen för Web 2.0 (allt som skrivs som "pick-a-technology" 2.0 står nämligen för något disruptivt). Bland annat ser man Ajax som en dörröppnare för Office 2.0 (hehe) där alla dina Office-dokument, -applikationer och -favoriter finns åtkomligt var du än befinner dig. Man ser även Ajax som ett hot mot traditionella operativsystem som Windows, Linux eller MacOS (OS 2.0, känns inte det igen föresten ;)).

Nej, det är nog att begära alldeles för mycket av en teknik. Att Ajax ska kunna slå undan benen för operativsystemen och de etablerade programvaruhusen är en utopi som Google mfl delar. Viktigt dock att det finns en dröm ...

Vad som däremot gör Ajax intressant är förmågan att kunna prata Web Services. Just av den anledningen att Web Services används för kommunikation (mellan browsern och servern) gör att Ajax blir en naturlig del av en SOA.

Inga kommentarer: