lördag, maj 06, 2006

Aktiviteter och tjänster

I workflow-sammanhang så nämns ofta ordet aktivitet, exempelvis i Workflow Foundation från Microsoft. Ordet tjänst och andra sidan känner vi från då man exempelvis pratar om Web Services, men även i vanligare sammanhang som att utföra ett jobb åt någon annan. Men, vad har de med varandra att göra?

För att förklara det så måste vi se till ordet process som är nära besläktat med workflows. En sökning i wikipedia på ordet process ger följande:

”De aktiviteter som genomförs för att åstadkomma en förändring av ett objekt över tiden.”

Söker man på susning.nu efter ordet aktivitet ger det:

”Aktivitet är en händelse i tid, som involverar en eller flera resurser”

Som vi väl känner till så kan ordet arbete även representera det som händelsen resulterar i.

Kommer vi då även till ordet tjänst så säger susning.nu:

”En tjänst är ett visst arbete som utförs till nytta för någon annan.”

Man kan alltså säga att processer består av aktiviteter som i sin tur kan, men behöver inte, nyttja andras resurser och tjänster.

Inga kommentarer: