lördag, maj 06, 2006

BPEL vs WF

Om vi tar med oss jämförelsen från förra bloggen om Aktiviteter och tjänster, alltså att:

"Man kan alltså säga att processer består av aktiviteter som i sin tur kan, men behöver inte, nyttja andras resurser och tjänster."

Utifrån det så kan man se skillnaderna mellan Workflow Foundation och BPEL4WS mycket mer tydligt.

WF stämmer mycket väl in på beskrivningen ovan efter som man har ett val att i implementationen av ett workflow/process välja om man vill nyttja andra tjänster för arbetet som krävs i en aktivitet eller utföra arbetet själv. Möjligheten ligger i förmågan hos WF att nyttja XAML som är flexibelt på så sätt att det går att bygga ut som språk. Man kan alltså skapa aktiviteter som kan utföra vilket arbete som helst med dina egna resurser.

BPEL4WS o andra sidan stämmer delvis in i beskrivningen ovan. BPEL måste nyttja tjänster och kan inte själv klara av det arbete som en aktivitet kräver (med undantag av mycket enkla sådana). BPEL är inte som XAML utbyggbart utan förlitar sin flexibilitet till tjänsteutnyttjande.

Inga kommentarer: