tisdag, februari 27, 2007

Microsoft bygger en BPM-allians med partners

Igår på Gartner BPM Summit annonserade Microsoft en BPM-allians (BPA) tillsammans med ett antal företag, under parollen "People-Ready Process". BPM (Business Process Management) är en teknik som vänder sig till verksamheter som vill bygga upp IT-stöd för processhantering inom och mellan verksamhetens funktionella tjänster (HR, IT, Finans, etc).

Tekniken implementeras mha ett BPMS (Business Process Management Suite) där det ingår ett antal verktyg som samverkar med varandra för att skapa en miljö där processerna kan köras och hanteras. Microsoft har allierat sig med företag som representerar olika delar i ett BPMS:
  • Business Process Modeling and Analysis
  • Decision Management and Business Rules
  • Business Process Management Suites
  • Business Process and Human Workflow
  • SOA Governance and Lifecycle Management
Listan av allierade företag och inom vilket område de verkar kan du se här.

Vad alliansen innebär kan du se mer om här.

Läs även David Chappells whitepaper om Microsofts BPM Suite.

Inga kommentarer: