måndag, februari 12, 2007

Vad är en BOA?

Jag tycker om att hacka på objektorientering som i det här blogginlägget om Business-Oriented Architecture. Inget personligt men de svåraste problemen som företag idag har med IT vågar jag säga bottnar i objektorientering. När en programmerare ska lära sig ett programspråk så blir det ofta ett OO språk som Java, C++ eller C#, vilket gör att man från barnsben uppfostras i det felaktiga tänkandet. Under CORBA och COM tiden fanns det vissa ljuspunkter på himlen, men dessa trycktes tillbaka tillfördel för objektorienteringen. Idag är vi mer objektorienterade i vårat tänkande än någonsin. För att inte bli helt verklighetsfrämmande i objektvärlden så har man skapat abstraktioner (patterns och domänmodeller) som ska bygga broar mellan verkligheten och objektvärlden. Men det är en knackig väg som inte kan lyckas, det krävs att utvecklare lämnar OO och börjar tänka processer och tjänster.

Inga kommentarer: