fredag, maj 04, 2007

Kategorisering av tjänster

En gång i månaden kommer The Architectural Journal med en ny utgåva. I nummer 11 finns det en artikel som hetter Ontology and Taxonomy of Services in a Service-Oriented Architecture där Shy Cohen beskriver vilka typer av tjänster som en Service Oriented Architecture byggs upp av:

Bus Services
  • Communication Services - intermediära (mellan tjänster) tjänster som message routing, pub/sub, m m
  • Utility Services - tjänster för Service Discovery, Identity Federation, m m
Application Services
  • Entity Services - tjänster som exponerar data entities
  • Activity Services - tjänster som exponerar affärsspecifika funktioner
  • Capability Services - tjänster som exponerar generella funktioner
  • Process Services - tjänster som exponerar affärsprocesser
Jag har lite svårt för olika försök (som det här) att generalisera över en kategorisering av tjänster. Beroende på vad man vill åstadkomma så kommer ett antal Application Services att behöva implementeras. Shy's Application Services må passa i ett visst scenario men är i ett annat förmodligen helt irrelevanta.

Tror det återigen är viktigt att peka på att syftet med SOA inte är att kategorisera och generalisera över vilka tjänster man ska bygga, utan att se det som den infrastruktur som de s.k. Bus Service ska implementera. Dessutom är det lite väl sent att komma dragande med den här typen av artiklar nu när tekniken finns, kunderna är redo och det är dags att konkretisera istället för att flumma kring metaforer och ontologier.

Inga kommentarer: