tisdag, juni 12, 2007

BPM i vården

Tittade som vanligt på Uppdrag granskning som den här veckan handlade om hur mammografitester hamnade i arkiven utan att läkare hade granskat dom. I det här fallet hade den drabbade en cancertumör som aldrig upptäcktes på grund av att rutinerna inte fungerade.

Vanligtvis handlar det inte om liv eller död när rutiner brister, men det gör det i vården. Vad är det då för rutiner som brister och vad är rutiner över huvud taget? Rutiner innebär arbetssätt som tagits fram baserat på erfarenhet från tidigare fall och kunskap om dem. Att brista i sina rutiner innebär att man frångår arbetssättet och gör på något annat sätt.

Business Process Management (BPM) handlar om att skapa rutiner, automatisera rutiner, analysera erfarenheterna av rutinerna och förbättra rutinerna. Hade Sahlgrenska universitetssjukhuset automatiserat sina rutiner hade systemet upptäckt det här cancerfallet. Rutiner kommer alltid att brista p g a den mänskliga faktorn, även om SU verkar ha rena management problem dessutom.

BPM kommer spela en stor roll för att kvalitetssäkra rutinerna framöver, men i vården borde det implementeras omgående.

Inga kommentarer: