onsdag, juni 13, 2007

SOA ur olika perspektiv

SOA är en motreaktion till monolitiskt applikations-orienterade IT-landskap. När man frågar folk om en definition av SOA så finns det en grund i problemen med de klassiska applikationerna. Alla ser SOA olika men samtidigt har de problem som exempelvis redundant funktionalitet och information, svårigheten att integrera funktion/data och omöjligheten att förändra applikationerna med tiden i banktanke.

VD:n
"SOA ger IT den rörlighet som krävs för att kunna driva ett företag/koncern där verksamheten förändrar sig i snabb takt med avseende på out-sourcing, omorganisationer, sammanslagningar, konsolideringar, m m."

IT-chefen
"SOA suddar ut applikationsgränser som ersätts av mindre sammankopplade tjänster som kan återanvändas, kopplas in/ur baserat på i tiden alltid föränderliga policies."

Processansvarige
"SOA underlättar automatiseringen av processer (BPM) som går på tvären genom affärsområdena i en organisation."

Affärsområdesansvarige
"SOA ger möjligheten att snabbt förändra verksamheten inom en funktion istället för att vara slav under LOB-applikationerna."

Applikationsansvarige
"SOA river ned applikations-silos och ersätter dom med virtuella applikationsgränser som kontrolleras m h a policies."

Affärsutvecklare
"SOA är den arkitektur mot var man kan mappa verksamhetens tjänster direkt mot ett IT-stöd."

Driftteknikern
"SOA skapar en transparans av alla rörliga delar i IT-landskapet som man centralt kan kontrollera och administrera (ESB), precis som Microsofts Virtual Machine Manager (reklam) kontrollerar hela IT-infrastrukturen."

Integratören
"SOA medför att jag kan lägga EAI åt sidan och ägna mej åt viktigare saker."

Systemarkitekten
"SOA resulterar i att när nya krav ska realiseras så finns redan ett repository där säkert 90% av alla tjänster redan är implementerade vilket medför att min instats kan halveras i tid och pengar."

Systemutvecklaren
"SOA medför att jag måste lära mej XML."

Krönikörer och IT-sommelierer
"Bäst att hoppa på SOA-spåret även om jag är några år sen och skriva om hur man kan koppla ihop SOA med roller, metodik, taxonomi och metaforer och hur väl det sammanfaller med saker som jag sagt tidigare även det förvirrar mej själv mest av alla."

Bloggaren
"SOA har förvirrat en hel industri vilket jag kan dra fördela av genom att skriva den här typen av inlägg."

Utbildaren
"Undrar hur länge jag kan lura mina elever att SOA är EAI + Web Service innan jag måste skriva om min gamla integrationskurs från 90-talet."

Analytikern
"SOA har varit en riktig mjölkko när det kommer till buzz-words! Vad kommer härnäst?"

Applikationsutvecklaren
"Jag bygger några Web Services on-top av min applikation och vips så har jag en SOA, eller?"

Inga kommentarer: