måndag, oktober 01, 2007

SOA: Ett digitalt universum

Universum är gammalt. Ingen vet hur eller när det skapades, var vi är idag, vart det är på väg eller vad som fanns innan det skapades och vad som händer efter det försvinner. För att förklara det (påverkad av vad jag ftf läser; The God Delusion och tidigare S. Hawkings Kosmos : en kort historik) stora och ofattbara i det hela finns olika skapelseberättelser som grund i diverse religioner.

Vetenskapen slänger sig också med svepande begrepp som att "till en början rådde kaos, som övergick i kosmos". Att harmoni, styrda av naturlagar, skapades mellan universums beståndsdelar och tog oss dit vi är idag med högre sammansatta former (som oss själva).

Säg att vi backar tillbaka i tiden till strax efter universums skapelse. Där står vi nu och tittar hur det i ultrarapid skapas nya ämnen av några få beståndsdelar, som i sin tur tar nya former, allt under kontroll av naturlagarna. Känns inte detta igen? Står vi inte idag och tittar på ett annat fenomen som liknar det som vi själva uppkom ifrån?

Big Bang, det som vetenskapen betraktar som universums födelse. Kan man inte jämföra det med Internets födelse, dvs år 1995. Nu tänker du säkert, men mallå! det var ju tidigare än så, vi pratar 70-tal. Jo, men det var inte födelsen, det var att likna vid förvärkar. Vattnet rann när Web 1.0 föddes. Efter det tills nyligen har Internet betett sig som dagarna efter The Big Bang, dvs en enda lång explosion. Internet är idag en enda stor void-stjärna utan rättelse efter lagar om ordning ... det är kaos.

Vilka är lagarna som ska skapa harmoni och kosmos på Internet? WS-* kanske? Med osäkerhet om vilka lagarna är så är det ur den mängd information och funktion som tjänster ska utgöra de minsta beståndsdelarna och sluttillståndet är SOA. SOA det tillstånd då Internet (eller i mindre isolerade delar) är i harmoni. Då alla ingående delar förhåller sig tillvarandra som biologin, kemin och fysiken gör i universum.

Kan man se religiöst på SOA? Nej, jämförelsen med religionen går inte att göra eftersom religion är en ovetenskaplig förklaring till det ofattbara. Om SOA är som universum och att vi ser det hända just nu, vet vi ju vad som fanns innan SOA och hur gammalt det är. Alltså kan det idag inte betraktas som religiöst. Vi upplever det, därför är det fattbart. Kommer man om 100-tals år (vi får anta att det går snabbare än universums födelse), se tillbaka på Internet X.0 och förklara det som något ofattbart, dvs religöst, eller kan vi anta att generationerna behåller fattningen. Det vet vi inte, men troligen ligger svaret någonstans där emellan.

Kan man se fundamentalistiskt på SOA? Att måla upp en jämförelse mellan SOA och universum är ganska extremt, men kanske inte fundamentalistiskt. Kommer det att skapa fundamentalister som drar åt andra håll och vill blunda för utvecklingen av SOA? Ja, det är nog mer sannolikt. När vetenskapen blir för jobbig att leva med så vill man hindra den. Som en omvänd ordning mellan religion och vetenskap kommer SOA att få utstå häxjakter, korståg och rondellhundar.

Den som lever får se!

Inga kommentarer: