fredag, oktober 05, 2007

Steve Vinoski - ett RESTafarian

Steve Vinoski, en av figurerna bakom CORBA ransakar sig öppet på sin blog. Han menar att ESB var en religion som han lämnat bakom sig, för att istället blivit ett RESTafarian. Kommer han någonsin känna sig trygg o säkert i sina vägval?

Inga kommentarer: