torsdag, december 22, 2005

SOA-kartläggning

För ett tag sedan skrev Tamina Vahidy en artikel om resultatet av en undersökning som gick ut på att kartlägga vilka komponenter som användes mest för att uppnå en SOA.
  • 71% Web Services
  • 61% Portalramverk
  • 46% Applikationsserver
  • 43% Integrationsramverk
  • 36% Säkerhetsramverk
  • 18% Analysramverk
  • 18% Datacentralisering
  • 14% ESB
  • 14% BPM
Tamina konstaterar "- That's an excellent illustration not just of how companies are building SOA, but of SOA's complexity". Hon säger att SOA är inte en applikation, utan en paradigm. SOA är allt ovan, från portalramverk till datacentralisering. Det är det som gör det komplext!

Sedan kan man ju konstatera att prioriteringarna (av siffrorna ovan att dömma) är något förskjutna mot EAI och inte de delar som implementerar det unika med en SOA, nämligen BPM och ESB. Det är bara att konstatera att vi kommer få se negativa erfarenheter av SOA så länge man inte uppnår målen med SOA. Ronan Bradly beskyller produktleverantörerna för att paketera sina gamla EAI-produkter som ESB:er, vilket jag skriver under på.

Inga kommentarer: