tisdag, januari 03, 2006

Insikter om SOA under 2006

1. Verksamhets- och tjänsteperspektiv
En SOA har inget med teknik att göra, Web Services möjliggör bara (då de inte försvårar). Visionen med en SOA är att IT-stödet ska mappa 1-1 mot tjänster i verksamheten för ökad rörlighet i din Enterprise Architecture (EA).

2. SOA = Tjänster + Processer + Aktiviteter
En SOA består av tre pelare 1) tjänster som omfattar 2) processer som består av 3) aktiviteter. Produkter som implementerar stöd för SOA-paradigmen kallas Enterprise Service Bus.

3. Applikationen vs meta-applikationen
Det onda i en EA är applikationerna. EAI knyter samman applikationer och vittnar bara på ett sjukdomstillstånd. SOA knyter samman tjänster som supporteras i form av meta-applikationer.

4. Bygg inte ut integrationsramverket till en SOA
En SOA ska ersätta, inte bara det gamla integrationsramverket utan även alla monolitiska applikationer i din EA.

5. Skapa din SOA utifrån möjligheterna med BAM
Det finns många sätt att modellera en SOA. Att göra det utifrån ett aktivitetsperspektiv bygger på att den resulterande arkitekturen ska synliggöra ärenden som flödar via aktiviteterna i verksamhetsprocesserna. Business Activity Monitoring (BAM) är den enskilt största vinsten för en SOA som inte har med IT att göra.

6. Designa alla nya applikationer för SOA
Varje ny applikation som ska byggas i din EA ska byggas för SOA, dvs baserat på tjänstenätverket.

Inga kommentarer: