onsdag, augusti 16, 2006

Virtualisering III

Vad man vill sträva efter är att virtualisera till den grad att det är hanterbart, vilket det inte riktigt är på objektnivån som virtualiseras i JVM eller CLR.

En annan virtualiseringsnivå än den JVM och CLR bidrar till är Web Services (WS). WS har en mycket speciell förmåga att virtualisera eftersom oberoendet är implementerat i det som kopplar samman WS i arkitekturen. Oberoendet finns i protokollet som binder samman Web Services istället för en runtime som WMware, Virtual Server, CLR och JVM baseras på.

Web Services sägs även kunna virtualisera funktioner i ett företag, dvs tjänster som ingår i en SOA. Genom SOA blir nyttjandegraden av funktioner i en IT-miljö väldigt hög samtidigt som rörligheten och möjligheten att hantera Web Service är i fokus.

Inga kommentarer: