tisdag, juli 10, 2007

BPEL4People bjuder in människor

BPEL4People är en specification som gör det möjligt att dela ut Tasks till personer i en arbetsprocess implementerad i WS-BPEL. Jag har prövat ActiveEndpoints Enterprise plugin för BPEL4People och visst skapar det möjligheter med utökningen av språket.

Vad det går ut på är att någonstans i processen så ska en aktivitet utföras av en person. Personen ingår i en grupp av personer som har samma roll. Det kan vara en låneutgivare på en bank som ska utföra en kreditkontroll (aktiviteten) i en låneansökan (processen). När aktiviteten exekveras så notifieras gruppen (rollen) att en ny uppgift har skickats.

Sedan loggar valfri låneutgivare in och får mer information om uppgiften och kanske därefter antar uppgiften. När uppgiften är utförd så matar låneutgivaren in eventuell respons och skickar tillbaka kontrollen till processen. Självfallet kan BPEL4People även ta hand om undantag och felhantering.

Inga kommentarer: