torsdag, juli 26, 2007

Virtualisering och SOA

IDG.se skrev för ett litet tag sedan en artikel om kopplingen mellan virtualisering och SOA som jag antar byggde på den här artikeln i eWeek.com. Den följdes upp av ett antal kommentarer som visar på god SOA-förståelse i landet. Här är lite citat som är viktiga för förståelsen av en SOA.

"SOA kan jämföras med hårdvaruvirtualisering eftersom (som zixleg säger) båda teknikerna klipper beroendet till underliggande "lager"."

"Hypervisorn virtualiserar över hårdvaran, CLR & JRE virtualiserar över OS och SOA virtualiserar (något filosofiskt, men ändå) över applikationer."

"Det får samma fördelar med SOA som det ger med hårdvaruvirtualisering:
1. hög användingsgrad av resurserna
2. hög återanvändning av resurserna
3. hög managerbarhet över resurserna
4. hög förändringsbarhet av resursanvändningen"

"Det är ingen poäng att hosta soa lösningar i virtualiserade miljöer mer än det skulle vara för någon annan arkitektur ... dvs att hårdvaruvirtualisering inte är en möjliggörare för soa"

Jämförelsen mellan virtualisering och SOA pekade jag på tidigare i tre inlägg och anser att tillsammans (inte beroende av varandra dock) bidrar de tungt till en god Execution Foundation i en EA.

Inga kommentarer: