lördag, januari 06, 2007

Året som gick

Förra året skrev jag ned några punkter som jag trodde skulle resultera i allmänna insikter om SOA. Så här i efterhand går det att konstatera att jag inte alls hade rätt, utan fick istället själv en viktig insikt om SOA - nämligen att SOA aldrig kommer bli något annat än EAI med Web Services.

Diskussionen om SOA kommer aldrig att komma upp då man pratar om tjänster i ett verksamhetensperspektiv, utan enbart i exponeringssammanhang. Exponering av system/applikationer som ska integreras. Det kommer att innebära att en SOA-diskussion inte kommer att tränga in i diskussionen om tjänstenätverket som är fundamentet för en Full SOA Application.


Så istället är det mer intressant att följa det BPM community som mer och mer närmar sig de insikter jag skrev om SOA under 2006.

Inga kommentarer: