fredag, september 02, 2005

Människa datorinteraktion i en SOA

Även i en SOA kommer den människliga dialogen vara närvarande och kanske mer än någonsin. Människor kommer vara naturliga delar av de processer som ingår i applikationerna. Det kan antingen vara en användare som ska sätta igång en process, eller bara som en deltagare i ett steg i en process.

Vi är vana vid att skriva klientapplikationer i antingen Web-miljö eller som feta eller smarta klienter. Men det som delas mellan alla dessa är att de är mycket smartare än de borde vara. Ofta kodar man in flödeslogiken i klientapplikationer och inte bara de delar som interagerar med användaren. Det kan vara ett antal ASPX-sidor som anropar varandra med valideringsregler och ett flöde för att t ex mata in en kundorder eller uppdatera en kundpost. I en SOA så kommer vissa tjänster att exponeras till människor. En arkitektur där man flyttat logiken till processer kommer kräva ett nytt sätt att se på GUI.

Web Services for Remote Portlets (WSRP) är en OASIS standard som kommer att få stort genomslag bland GUI-utvecklare. WSRP definierar hur man ska bygga gränssnitt ovan på tjänster som ska interagera med användare. I en vanlig applikation är det interaktiva och flödeslogiken starkt ihopkopplat medan i en SOA är det löst kopplat. Antag en process för inköpsorderhantering. En anställd vill köpa något och hans chef ska attestera. Processen är flödeslogiken och är representerad av en tjänst, medan attesteringen hanteras av en annan tjänst.

Just nu byggs det portalservrar som är WSRP kompatibla för att kunna bygga upp snygga paketeringar av tjänster som kräver dialog med användaren. Microsoft har t ex Sharepoint Portal Server och InfoPath för att möta behoven i portalsammanhang. InfoPath kan även användas tillsammans med Exchange för att nå användarna då det kanske är mer bråttom i dialogen med användaren.

Inga kommentarer: