måndag, september 19, 2005

Workflow-motorns stöd

Antag exemplet i föregående blog. Det som karrakteriserar dessa flöden var att:

 • de spänner över tiden, ibland månader innan en lead resulterar i en leverans
 • anropar eller blir anropade från underliggande tjänster
 • består av tillståndsfulla instanser med egen information (exempelvis ett Lead)
 • kopplar samman delprocesser och mappar direkt till affärsflödet i verksamheten

Att implementera flödet utan hjälp från en workflow-motor är tidskrävande och svårt. En workflow-motor supporterar all den funktionalitet som implementationen av flöden kräver.

 • Flödesmodellering
 • Assynkrona anrop till/från tjänster
 • Tillståndshantering

Flödesmodellering
För att enkelt kunna jobba med processmodellen erbjuds gränssnitt där man enkelt kan skapa flöden, koppla samman dem med andra tjänster och även möjligheten att ändra beteendet i drift.

Assynkrona anrop till/från tjänster
För att stödja verksamhetens processer måste en workflow-motor kunna ta emot meddelande både vid start av en process, men även som händelser inne i en process. Ex. då en betalning i fakureringsprocessen kommer från en betalningstjänst.

Tillståndshantering
En workflow-motor måste kunna hantera tillstånd över tiden. En process ska kunna släckas ned för en tid och plockas upp då en händelse inträffar. Flödet bevaras med tiden och kan aktiveras av andra tjänster.

Stödet i en workflow-motor är bara en del av det som stöds i en ESB. Där ingår bland annat även support för:

 • Distributionshantering
 • Aktivitetsmonitorering
 • Transformeringar
 • Schemavalidering
 • Säkerhet
 • Skalbarhet

Inga kommentarer: