torsdag, september 15, 2005

WWF och BizTalk

Windows Workflow Foundation har äntligen sett ljuset och kommer att ge .NET-utvecklaren nya möjligheter att jobba processorienterat. Fördelarna med WWF är att den inte kräver varken SQL Server för persistens eller BizTalk Server, utan ingår som en del av .NET Framework. WWF är en BizTalk light och kommer enligt MS passa för att utveckla processorienterat på applikationsnivå.

I en SOA-värld så flyter applikationsmodellen ihop och blir inte lika tydlig som den varit. Tidigare har man kunnat definiera en applikation som en isolerad mängd moduler som enbart fungerar tillsammans i en helhet. I en SOA raderas applikationsbegreppet ut och ersätts av tjänster som kan byggas samman mha processer/workflows. Den konstruktionen har från flera håll i branschen definierats som en Enterprise Service Bus.

Så om applikationer inte är en del av en SOA, varför säger man då att WWF är anpassat för applikationsnivån. Förmodligen så kommer vi från olika håll se exempel på samma kritik mot MS för WWF och BizTalk som IBM fått för sin WebSphere ESB.

Inga kommentarer: