måndag, september 26, 2005

Superplattformen

Enligt Anne Thomas Manes på Burton Group kommer satsningarna på tjänsteorienterade arkitekturer dela upp marknaden mellan leverantörer av superplattformar, medan resten gör sig icke besvär.

Hon menar att de få (IBM, MS, Oracle och BEA) som kan stoltsera leverantör av superplattformen kommer att slå undan fötterna på mellanskiktet (Sybase, Iona, mfl) och låsa upp kunderna mot respektive leverantör för lång framtid.

Superplattformen är "sammanhållande" (cohesive) och måste bl a innehålla teknik och produkter för:
  • Portal Management
  • Process Management
  • Integration Management
  • Database Management
  • Operation Management
  • Registry Management
  • Security Management
  • Service Distribution Management

Jag vet inte hur väl det rimmar med att SOA ska vara en löst kopplad arkitektur av tjänster baserade på standardiserad teknik. Men det finns ju en verklighet att ta hänsyn till.

Inga kommentarer: