fredag, september 02, 2005

Vishet

Web Service Distributed Management (WSDM som uttalas 'wisdom') är en OASIS standard som kommer att få en stor betydelse i en SOA. Det mesta som har med tjänster i affärssammanhang att göra är på något sätt kontrakterat med ett avtal. Avtalet reglerar leverantörens och klientens skyldigheter och rättigheter. I IT-världen kallas det för Service Level Agreement (SLA) där leverantören deklarerar sina skyldigheter att kunna leverera tjänsten.

I en SOA kommer behovet att bli stort av den här typen av avtal eftersom systemen går från monolitiska komplexa applikationer där leverantören kan garantera en SLA för allt som händer inom applikationen till en arkitektur av sammankopplade mindre tjänster där många leverantörer ansvarar för sina tjänster. I en SOA måste en tjänst som inte kan hålla sin SLA, på grund av att en annan tjänsteleverantör inte levererar, styra om sin process mot en annan leverantör istället.

WSDM handlar om att administrera tjänster för att möte ett SLA. Ett exempel kan vara en leverantör av datorer som underkontrakterar leverantörer av komponenter. Datorleverantören har ett avtal med sin kund om kunna leverera produkten inom 10 dagar. Om då komponentleverantören inte hinner leverera måste en annan leverantör användas istället. Annars hinner man inte leverera inom 10 dagar.

Inga kommentarer: