tisdag, november 22, 2005

90-talets integrationsplattformar

På slutet av 90-talet var det två teknologier som dominerade det mesta, Enterprise Java Beans och COM. Det finns inte många företag som inte byggde sina integrationsplattformar på EJB eller COM. Tanken var som alltid med integrationsplattformar att skapa ett centraliserat integrationsramverk som applikationer, webbportaler och B2B kunde gå igenom för att kommunicera med bakomliggande system.

COM och EJB har många fördelar, men som ramverk för integration är de inte perfekta. Jag vill peka på fyra av problemen med dessa ramverk:

  1. För det första så är det problem med interoperabiliteten. Både COM och EJB kräver sin motsvarighet för att kunna integreras, dvs har du EJB som ramverk, kräver det java på klienten och samma sak med COM.
  2. Ramverken är skrivna i VB/C++ resp Java som kan anses vara lågnivåspråk i ett integrationssammanhang. Det gör ramverken svåra och dyra att underhålla.
  3. Ramverken är "svarta lådor" som döljer vad som händer inom dom. Transparansen är obefintlig vilket är ett problem vid integrationssammanhang då extra god överblick är av vikt.
  4. Java och COM har två olika protokoll som de använder för att kommunicera mellan klienterna och ramverket. Det protokollet var inte konstruerat för integration, utan snarare för klient/server-applikationer.

Web Services är ju svaret på problemet med interoperabiltet och kommunikationsprotokoll (nummer 1 & 4). Däremot så kvarstår problemen med implementationen. Många företag idag ser SOA som att exponera Web Services på sina existerande ramverk för att göra dem mer åtkomliga och samtidigt inte behöva ta en investering för att ersätta det gamla ramverket. Så kan man göra, men det ger ingen vinst när det kommer till integrationskostnader.

Kostnaderna med integration har att göra med punkt 2 och 3 ovan, d v s implementationen av tjänsterna. För att undvika det så ska integrationsramverket implementeras i en mer transparant och lättrörlig arkitektur. Enterprise Service Bus (ESB) eller Integration Brokers (IB) är skapta för att just ge dom fördelarna utöver interop och kommunikation som tillsammans skapar en flexibel integrationsplattform.

Falluckan med ett integrationsramverk baserat på EJB eller COM som ska migreras till en SOA är hur man ser på tjänsterna. Det är viktigt att man inte mappar det gamla ramverkets design direkt till ett tjänstenätvärk utan bygger det på den nya teknikens möjligheter och begränsningar.Steg 1:
Steg 2:
Steg 3:

Inga kommentarer: