tisdag, november 22, 2005

SOA & outsourcing

Outsourcing motiveras ofta med lägre kostnader, bättre kvalité, snabbare time-to-market, högre flexibilitet och rörlighet. Samma fördelar gäller även för en SOA, så vad har de med varandra att göra?

Läs det här dokumentet av Martin Eldracher som beskriver SOA och outsourcing.

Se även ett dokument från ZapThink i samma ämne.

Byta tjänsteleverantör borde vara lika enkelt som att gå till Konsum istället för ICA.

Inga kommentarer: