tisdag, november 29, 2005

Tjänsteorientering I - En avbild

Det här är första av fem bloginlägg om tjänstorienteringens uppgång och fall.

En affärsverksamhet består av personal och tjänster som är representerade i en organisation.


Fig 1. En förenklad bild av en affärsverksamhet

Så här kan en verksamhet struktureras lite förenklat. Det stöd en organsiation normalt sätt får i en applikationsorienterad IT-miljö ser ut som nedan.


Fig 2. En förenklad bild av en generell IT-miljö

Som man ser döljer applikationens gränser en stor del av det verksamheten byggs upp av. D v s om verksamheten ska omstruktureras finns det inget genomslag i applikationen.

En bättre representation av verksamheten skulle man kunna få i en SOA som i bilden nedan.


Fig 3. En förenklad bild av en SOA

En SOA är en direkt avbild av en verksamhet.

  • Varje behov av tjänst finns representerad i arkitekturen, varken mer eller mindre.
  • Varje arbetsprocess finns representerad i arkitekturen, varken mer eller mindre.
  • Varje aktivitet finns representerad i arkitekturen, varken mer eller mindre.

Inga kommentarer: