torsdag, november 24, 2005

SOA inte bara framgång

Efter att ha läst resultatet från en undersökning om SOA-införanden så dyker frågorna upp. Varför misslyckas ett av sju projekt? Varför förutsåg man inte att ett införande av SOA skulle ta sådan tid? Vad hade man för bild av SOA och vilka problem försökte man lösa? Vilken metodik hade man vid införandet och vilka var förväntningarna? Vilken teknik användes och hur organiserade man sig? Var hittade man kompetensen och vilka var inblandade? Vad är kriteriet för misslyckande?

Inga kommentarer: