tisdag, november 29, 2005

Tjänsteorientering II - En utopi

I Tjänsteorientering I illustrerades hur mycket bättre en SOA mappar mot en verksamhet jämfört med en applikationsmiljö. Anledningen till att man vill skapa en avbild av verksamheten gentemot arkitekturen beror på att man kan ta samma beslut för en arkitektur som man gör för en organisation. Det kan gälla omorganisation, förändringar, nedskärningar, utflyttning (out sourcing) , m m.

Applikationer paketerar tjänster, processer och aktiviteter i en svart låda där man är tvingad till att använda allt eller inget. Applikation löser ofta problem som hör hemma i en viss del av en verksamhet, men de tar ingen hänsyn till att det finns andra applikationer som lagrar samma information eller använder samma tjänster. Det är en stor dubblering av både data och funktion i en applikationsmiljö.

I en SOA existerar inga applikationsbarriärer. I ett tjänstenätverk finns det visserligen dubbletter av data och funktion, men det är under ordnade former. Dessa former är vad man inom SOA kallar för Service Management. Det kallas även Service Governance och är även det hämtat från affärsvärlden och har med styrning av en verksamhet att göra.

SOA är en utopi av en värld där IT-stödet består av tjänster som mappar mot tjänster i verksamheten vilket ska göra den lika kontrollerad som en organisation.

Inga kommentarer: